Opublikowano

Izolacja ogrzewania podłogowego

Przy projektowaniu ogrzewania podłogowego należy uwzględnić odpowiednią ilość miejsca na izolację. Stosowna grubość warstwy izolacyjnej ochroni budynek przed stratą temperatury do gruntu i fundamentu. Im grubsza warstwa tym lepiej, jednakże powszechnie stosuje się wartość przynajmniej 10 centymetrów dla posadzki na gruncie, natomiast dla stropu akceptuje się wartość przynajmniej 2,5 centymetra. Przez umieszczenie właściwej warstwy ochronnej ocenia się, że 85% ciepła trafia z powrotem do budynku. Do ocieplenia podłogi stosuje się panele styropianowe typu EPS lub XPS. Styropian EPS formują spienione granulki zgniecione w blok, który w kolejnym etapie dzielony jest na mniejsze tafle. Jego struktura zawiera pory, co powiększa jego nasiąkliwość. Bardziej praktycznym rozwiązaniem są panele XPS, które oferowane są o docelowych rozmiarach. Płyty te mają jednorodną strukturę o płaskiej nawierzchni. Ważną sprawą jest jakość styropianu, czyli ilość materiału wykorzystana na wyprodukowanie jednej paczki styropianu. Im wyższa waga tym cechy izolacyjne są lepsze. Do ocieplenia nie stosuje się folii metalizowanej gdyż nie posiada ona cieplnych cech ochronnych. Rozkłada się ją w celu zabezpieczenia płyt styropianowych przed wodą z warstwy betonu oraz do wytyczania miejsc na rury ogrzewania podłogowego.