Opublikowano

Kotły Junkers z zasobnikiem

Rozważając zakup pieca z zasobnikiem do apartamentu należy, oprócz dopasowania odpowiedniej mocy grzewczej kotła trzeba pogłówkować nad rozmiarem i rodzajem zasobnika ciepłej wody użytkowej. Komplet taki spełni dwie funkcje podprowadzi ciepło i ciepłą wodę użytkową.

zasobnik wody

Przy doborze wydajności kotła należy dodać zapas ok 25% siły na nagrzanie zasobnika.

objętość zasobnika winna być odpowiednio pojemna by za jednym użyciem dostarczyć wszystkim mieszkańcom potrzebną ilość wody. By skrupulatnie to wyliczyć mnoży się liczbę osób na trwale zameldowanych przez 35l na osobę – gdy używamy natrysku lub przez 50l na osobę gdy doceniamy kąpiele w wannie. Im zasobniejszy zasobnik tym większą powinien mieć izolację. Dziś wytwarzane są zasobniki w dodatkowej osłonie co łagodzi ubytek temperatury. Przy jego dopasowaniu nie powinno się „oszczędzać”. Nie sprawdzone informacje o luksusowości użytkowania z większego bufora nie potwierdza się w drobiazgowych obliczeniach. Posiadamy natomiast gwarancję najwyższego komfortu ciepłej wody użytkowej dla wszystkich domowników, wyższą trwałość bufora z uwagi na rzadsze gromadzenie kamienia a co istotne komfort bezpieczeństwa dla dzieci w zabezpieczeniu przed poparzeniem.

W przypadku zastosowania solarów lub innego, alternatywnego urządzeniado podgrzewania bufora powinno się podłączyć model z dwoma wężownicami.