Opublikowano

Piece kondensacyjne – dlaczego nie można już zakupić pieca z komorą otwartą albo zamkniętą?

Pod koniec września 2015 roku zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Unii Europejskiej odnoszące się do efektywności urządzeń energetycznych (ErP Energy Related Products). To następny oficjalny krok w celu obniżania ilości energii traconej niepotrzebnie przez domowe urządzenia elektryczne i systemy grzewcze. Przyjęcie wymienionej dyrektywy sprawiło wielkie modyfikacje na rynku w szczególności w obrocie kotłów, buforów zewnętrznych, podgrzewaczy wody, kolektorów solarnych, pomp ciepła i zasobników ciepłej wody użytkowej. Dyrektywa ErP daje możliwość wytwarzania oraz wprowadzania na rynek w UE wyłącznie urządzeń do ogrzewania, jakie spełniają określone normy efektywności energetycznej. Dla pieców grzewczych efektywność średnioroczna (wyliczona w określony sposób nałożony tą dyrektywą) musi być większa od 86 procent.Takowe wymogi wypełniają tylko kotły z funkcją kondensacji, więc znaczy to, że kotły konwencjonalne w praktyce znikają z obrotu.Kotły z otwartą i zamkniętą komorą spalania nie są już robione, w obrocie pozostają jedynie takie, które pojawiły się na rynku przed datą wprowadzenia regulacji UE. Wyjątkiem są jedynie piece konwencjonalne z otwartą komorą spalania, jakie są dopuszczone do sprzedaży jedynie z przeznaczeniem do modernizowania jednostkowych urządzeń w układzie wspólnego komina w budynkach wielorodzinnych.