Opublikowano

Głowica QuickSWITCH – kiedy najlepiej ją użyć

Termostat jest urządzeniem regulującym funkcję zaworu przy-grzejnikowego lub wkładki wbudowanej w grzejnik. Od jej dokładności i prędkości reakcji zależy ekonomiczność centralnego ogrzewania. Tym z najbardziej oszczędnych rozstrzygnięć jest wyposażenie systemu grzewczego w termostat Danfoss quickSWITCH. W głowicy gaz jest czynnikiem, który odpowiada na zmiany ciepła zewnętrznego. Element z gazu ociepla się i oziębia szybciej niż woda stosowana w typowych głowicach. To dzięki tej szybkiej szybkości reakcji mamy możliwość pomniejszyć zużycie ciepła o 15-20% Termostat z czynnikiem gazowym winien być zainstalowany szczególnie tam, gdzie istnieje dodatkowe źródło ciepła. Są to pomieszczenia, gdzie prócz typowego ogrzewania grzejnikowego występują ponadplanowe elementy wytwarzające ciepło. Wzorem porównawczym jest pokój z kominkiem i ogrzewaniem grzejnikowym. Dzieje się tak bo kominek w owym przypadku produkuje dodatkowe ciepło i nie ma konieczności, aby grzejnik pracował kompatybilnie z ustawionymi parametrami. Podobna okoliczność występuje w miejscu gdzie gotujemy, kiedy podczas gotowania lub pieczenia wytwarza się dodatkowe ciepło. W wypadku łazienek, miejsce dogrzewane jest po długiej kąpieli lub używaniu lokówko-suszarki. Krótsza reakcja termostatu QuickSWITCH umożliwia na maksymalne użytkowanie dodatkowego miejsca generowania energii cieplnej. Pozwala również dopasować temperaturę pokojową do oczekiwań użytkowników. Głowica gazowa QuickSWITCH wytwarzana jest na stare i istniejące zawory termostatyczne Danfoss.Wytwarzana jest w odmianie z kapilarą, dzięki temu możemy ją zamontować również w okolicznościach, gdy odbiór temperatury na kaloryferze jest utrudniony. Wersja z opaską wzmacniającą wyposażona w ochronę przed kradzieżą i grzebaniem przy termostacie.