Opublikowano

Hermetyczne elektryczne gniazda firmy Scame

Nie wszyscy są świadomi, że na trwałość a także gwarancję funkcjonowania wszystkich bez wyjątku akcesoriów elektrycznych będzie miało wpływ otoczenie w jakim muszą funkcjonować. Zapylenie, kurz, wilgotność oraz zalanie, to są warunki, jakie z jednej strony mogą wpłynąć na pracę lub wręcz uniemożliwić działanie. Zanieczyszczenie w sposób mechaniczny, może spowodować stałe zablokowanie styków elektrycznych a wilgoć korozję kolejnych podzespołów oraz żył kabli pod napięciem. Z drugiej strony ochronę użytkownika oraz bezpośredniego otoczenia. Skutkiem porażenia, może być zawilgocenie na instalacji, lub mechanicznie odkryte podzespoły zasilane prądem. Stąd tak ważne jest, abyśmy wybrali osprzęt elektryczny względem otoczenia w którym będzie pracować. Międzynarodowe reguły w kwestii poziomu ochrony od wpływania czynników zewnętrznych, określają stopień nieprzepuszczalności jako IP czyli International Protection. To jest klasa ochraniania zabezpieczony poprzez obudowę oznaczony w kolejnych cyfrach. Im wyższa cyfra, tym lepsza trwałość hermetyczności oraz odporności na czynniki na zewnątrz. Od wody w kroplach do zanurzenia krótkotrwałego. Gniazda elektryczne Scame mają stopień odporności oznaczony parametrem IP66, co wskazuje że są nie wrażliwe na pylenie pochodzenia organicznego i przemysłowe i zalewanie wodą. Niewrażliwości na czynniki mechaniczne będą oznaczane czynnikiem jako IK a przyrządy podczas pracy w strefach zagrożenia eksplozją licencją ATEX.