Opublikowano

Pokrętła centralnego ogrzewania. Gdzie je instalujemy i jakie spełniają funkcje.

Pokrętła c.o. w układzie spełniają jedne z zasadniczych zadań. Fundamentalnym zadaniem jest zagwarantowanie pewności i ekonomicznej eksploatacji. Mają także udoskonalać i umożliwiać funkcjonowanie armatury z centralnego ogrzewania. Trudno jest je posegregować wyłącznie ze względu na zadanie, bo przeważnie spełniają ich kilka. Zaworki przy grzejnikowe zaledwie kilka lat temu montowano wyłącznie grzybkowe. Dzięki ich działaniu dało się manualnie regulować obiegiem ciepłej wody. Dziś stosuje się zawór termostatyczny, odcinający i odpowietrzający. Zawór sterujący temperatura grzejnika zbudowany jest z zaworku (wkładki termostatycznej) zawierającej element nastawiający i termostatu (element reagujący). W głowicy jest czynnik regulacyjny (ciało gazowe, ciecz czy parafina) powodujący zamianę nacisku popychacza na trzpień zaworu. Instalacja zaworku odcinającego pozwala na demontaż grzejnika lub oczyszczenie jego bez konieczności opróżniania wody z całej instalacji. Obecnie normą stało się wyposażenie każdego sprzedawanego grzejnika w manualnie sterowany zaworek pozbawiający powietrza. Zawory bezpieczeństwa jak same określenie daje do zrozumienia pełnią zadanie zabezpieczenia urządzeń w instalacji c.o. przed przewyższeniem krytycznego ciśnienia. Jest to jeden z ważniejszych zaworków w instalacji c.o.. Aby poprawnie działał powinny być zrealizowane poniżej wymienione wymogi:

– instalacja bezpośrednio na źródle wytwarzania ciepła lub w jego bezpośredniej odległości

– wskazanie strzałki z korpusu zaworku musi być zgodne z wskazaniem krążenia czynnika grzewczego

– nie montujemy bez wyjątku armatury na przewodzie łączącym zawór z układem centralnego ogrzewania

– średnica rur i zaworów winny być takie same.

– co najmniej co 12 miesięcy dopinamy kontroli zaworku.

Do owej grupy zaliczają się także zaworki zwrotne lub różnicowe, które w systemach przepływu pozowanego zapewniają prawidłowy linie przepływu medium.W układach c.o. stosuje się jeszcze zaworki miksujące (trójdrogowe, czterodrogowe), które mieszają czynnik grzewczy pobierany z zasilana i powrotu w sieciach systemu c.o. oraz ciepłej wody. Zaworki kulowe odcinające montowane przed i za przyrządem typu pompa, filtr, zaworek zwrotny. Zawory odpowietrzające całą instalację (zbudowane z zaworku spustowego i odpowietrznika) instalowane w najwyżej znajdującym się punkcie układu grzejnego.Różnorodność ról i typów zaworów sprawia, że nasze przydomowe układy c.o. funkcjonują bezpiecznie i efektywnie.