Opublikowano

Dotacje do proekologicznych źródeł ogrzewania

Smog to zjawisko polegające na występowaniu zapylenia powietrza w wyniku działalności człowieka oraz współistnienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak mgła oraz brak powiewów wiatru. Wszystkie te okoliczności wpływają bardzo negatywnie na samopoczucie człowieka. Chcąc obniżyć ilość zanieczyszczeń w powietrzu, władze dużych miast wdrożyły ustawy służące wspomaganiu wykorzystywania ekologicznych źródeł pozyskania energii. W związku z zagrożeniem smogowym w czasie miesięcy zimowych Zarząd Woj. Śląskiego zarządził uchwałę mającą na celu refundację wymiany posiadanego pieca węglowego na nowy, bardziej czyste źródło ogrzewania. Refundacja dotyczy osób fizycznych zamieszkałych na obszarze Śląska, które są posiadaczami domów jednorodzinnych. Refundacja obejmuje instalację układu ogrzewania z udziałem ekologicznych źródeł pozyskiwania c.w.u. t.j. pompy ciepła lub ogniwa solarne. Maksymalna suma refundacji to 25 procent kosztów i dotyczy systemu z udziałem pieców na gaz, olejowych, elektrycznych, pieców zasilanych paliwem stałym z podajnikiem klasy 5 oraz pomp ciepła. Podanie o dopłatę należy składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach.