Opublikowano

Uszczelki do kontenerów

Uszczelki do kontenerów to grupa produktów o szerokim spektrum zastosowania. Takiego rodzaju artykuły są używane nie tylko do uszczelniania drzwi kontenerowych, ale również do łączenia kontenerów, uszczelnień chłodni, drzwi i wejść garażowych itp. Dostępne są uszczelnienia gumowe o zróżnicowanej twardości (opisywanej w skali Shore’a), uszczelki zrobione z PCV i połączone – PCV z elementami z gumy. Uszczelki do kontenerów dobiera się na podstawie wielkości drzwi, dopasowując wymiar elementów do punktów, gdzie mają być wykorzystane, biorąc również pod uwagę wymiary szczelin, które muszą być uszczelnione. Przy doborze uszczelnień zwrócić należy uwagę na to, iż mogą być one pocięte do przewozu (uszczelki z PCV sprzedawane są w elementach 5m, a większość przewoźników nie akceptuje takich długości przesyłek). Uszczelnienia kontenerowe do przewozu docinane są pod kątem 90 st, a montaż uszczelnień na drzwiach kontenerowych wymaga docięcia pod kątem 45 stopni. Biorąc to pod uwagę trzeba zostawić jako margines kilka centymetrów podając wymiary elementów przed spakowaniem do transportu. Można zastosować narożniki wykończeniowe, by zakryć i zabezpieczyć punkt łączenia uszczelek w rogach drzwi. Nie jest to produkt konieczny, ale osłania i zabezpiecza ewentualne niedokładności przy cięciu PVC.