Opublikowano

Wtyczki z zabezpieczeniem Atex – specjalne urządzenia do obszarów z groźbą wybuchu.

Planując schematy elektryczne trzeba zastanowić się nad paroma rzeczami. Pierwszą i najważniejsza jest w jakim miejscu będzie projektowana instalacja pracować. Albowiem dobór właściwych wyłączników, gniazdek czy wtyczek jest tym bardziej znaczący im odmienne są warunki działania tych przyrządów. Dla przykładu myjnia samochodowa. W tym miejscu konieczne jest zainstalowanie urządzeń należytej klasy szczelność IP 66. Urządzenia te zapewnią odpowiednie i najważniejsze pewne funkcjonowanie w środowisku o podwyższonej możliwości kontaktu z cieczą lub ścisłym zetknięciu z wodą. Odmienne warunki zachodzą w takich miejscach jak lakiernie, PKN, Statoil, magazyny wózków widłowych. W tych lokalizacjach następuje kontakt z materiałami łatwopalnymi. Panują tu opary, substancje gazowe i pyły z niebezpieczeństwem wybuchu. Dlatego wymagane jest zamontowanie elementów na prąd z gwarancją ATEX.Określenie akcesoriów elektrycznych Atex to nic innego jak nazwa wydanej przez Unię Europejską wytyczne definiujące wymogi jakie jest zmuszony wypełnić każdy produkt wskazany do zastosowania w obszarach zagrożonych wybuchem. W uzależnieniu od rodzaju niebezpieczeństwa stosuje się inne określenia obszarów zagrożenia.Na przykład określenie ATEX EX II 2D oznacza urządzenia przeznaczone do działania w obszarze z niebezpieczeństwem wybuchu kurzy palnych. Natomiast ATEX EX II 2GD określa zdolność funkcjonowania urządzeń w obszarze z niebezpieczeństwem wybuchu substancji gazowych, płynów i pochodzących od nich wyziewów oraz zapyleń łatwopalnych. W propozycjach internetowego portalu 300energia.com można odnaleźć gniazda do obu stref.Należałoby pamiętać o tym aspekcie na poziomie planowania, gdyż pominięcie tak kluczowego czynnika wiąże się z odmową odbioru technicznego inwestycji, dodatkowymi kosztami, a co najważniejsze z bezpieczeństwem pracy .