Opublikowano

Panele fotowoltaiczne i ogrzewanie Bydgoszcz

Fotowoltaika zamontowana na budynku odpowiedniej wielkości dzięki umowie z dostawcą energii elektrycznej to darmowy sposób na ogrzewanie domu w sezonie zimowym. Wszystko polega na właściwym obliczeniu mocy ogrzewania elektrycznego do mocy fotowoltaki oraz ocieplenia budynku w regionie Torunia. Najczęściej spotykanym błędem jest złe oszacowanie mocy potrzebnej do ogrzania budynku. Właściwe wyznaczenie dla budynków już zamieszkałych jest możliwe na bazie kwot wydatkowanych na zakup paliwa np. oleju opałowego na cele grzewcze. Podobnie zresztą firmy oferujące fotowoltaikę dobierają powierzchnię fotowoltaiki na podstawie rachunków za prąd. W odróżnieniu, od zużycia prądu elektrycznego, ilość np. węgla zużytego na cele grzewcze zależy w największym stopniu od sezonu grzewczego. Ostatnia dekada lata to wyjątkowo lekkie zimy i szacując zużycie paliwa najlepiej brać średnią wieloletnią z pewnym zapasem. Uwzględniając pieca, można wyznaczyć ilość potrzebnego prądu elektrycznego do ogrzania domu. W przypadku fotowoltaki montowanej do nowoczesnego domu zadanie jest mniej skomplikowane, ponieważ dokumentacja projektowa zawiera potrzebną ilość kWh energii. Kolejna kwestia to ciepłą woda użytkowa. Latem większość energii elektrycznej wytwarzanej przez panele słoneczne oddawana jest do sieci dystrybucyjnej. Instalacje ciepłej wody użytkowej warto tak zaplanować, by energię z paneli fotowoltaicznych skierować bezpośrednio do zasobnika wody, co poprawi bilans energetyczny w ramach naszej umowy z dostawcą energii.

Opublikowano

Sterownik ogrzewania podłogowego OWD5 Bydgoszcz

Innowacyjny, umożliwiający komunikację zdalną regulator OWD5 – opisanie produktu

Sterownik ELEKTRA OWD5 WIFI spaja w sobie walory zaawansowanego regulatora elektronicznego z funkcją zdalnego kierowania przez komputer.

Pozwala na regulowanie ogrzewaniem: podłogowym elektrycznym, podłogowym wodnym , grzejnikami zasilanymi na prąd, kaloryferami CO.

Wyposażony jest w działający na dotyk fronto wymiarach dwa cale. Podstawowym atutem jest kolorowy, dotykowy wyświetlacz i zdalne regulowanie za pomocą internetu. Ma opcję zaprogramowania ciepła w okresie pełnej doby oraz tygodniowym. Regulator nabywa wiedzy o bezwładności cieplnej podłoża i zna, kiedy trzeba włączyć lub odłączyć źródło ogrzewania, by osiągnąć zadaną temperaturę o ustalonej okresie w ciągu dnia. System oprogramowania może wynosić do 6 wydarzeń w trakcie dnia. Jest możliwość przypisania do pojedynczego zdarzenia innej temperatury.

To, co najistotniejsze

  • wysoka dokładność ustawianej temperatury,
  • funkcja adaptacyjna – uczy się bezwładności schematu grzania i miejsca – dla tego umie wcześniej włączyć układ grzewczy aby uzyskać zadaną temperaturę o konkretnej porze,
  • zdalne sterowanie przez smartfon – zdalna kontrola i możliwość zmian temperatury niezależnie gdzie od miejsca gdzie się znajdujesz – starczy pobrać aplikację na tablet – możesz regulować nawet kilkoma sterownikami z jednej apki.
  • całościowa eksploatacja w języku rodzimym,

Regulator przesyłany jest z sondą ciepłoty powietrza oraz działającym na kablu detektorem podłogowym.

Segmentowa obudowa pozwala na instalację w obramowaniach innych wytwórców np dla integracji z załącznikami oświetlenia. Wymiary: 82 mm x 82 mm x 40 mm