Opublikowano

Panele fotowoltaiczne i ogrzewanie Bydgoszcz

Fotowoltaika zamontowana na budynku odpowiedniej wielkości dzięki umowie z dostawcą energii elektrycznej to darmowy sposób na ogrzewanie domu w sezonie zimowym. Wszystko polega na właściwym obliczeniu mocy ogrzewania elektrycznego do mocy fotowoltaki oraz ocieplenia budynku w regionie Torunia. Najczęściej spotykanym błędem jest złe oszacowanie mocy potrzebnej do ogrzania budynku. Właściwe wyznaczenie dla budynków już zamieszkałych jest możliwe na bazie kwot wydatkowanych na zakup paliwa np. oleju opałowego na cele grzewcze. Podobnie zresztą firmy oferujące fotowoltaikę dobierają powierzchnię fotowoltaiki na podstawie rachunków za prąd. W odróżnieniu, od zużycia prądu elektrycznego, ilość np. węgla zużytego na cele grzewcze zależy w największym stopniu od sezonu grzewczego. Ostatnia dekada lata to wyjątkowo lekkie zimy i szacując zużycie paliwa najlepiej brać średnią wieloletnią z pewnym zapasem. Uwzględniając pieca, można wyznaczyć ilość potrzebnego prądu elektrycznego do ogrzania domu. W przypadku fotowoltaki montowanej do nowoczesnego domu zadanie jest mniej skomplikowane, ponieważ dokumentacja projektowa zawiera potrzebną ilość kWh energii. Kolejna kwestia to ciepłą woda użytkowa. Latem większość energii elektrycznej wytwarzanej przez panele słoneczne oddawana jest do sieci dystrybucyjnej. Instalacje ciepłej wody użytkowej warto tak zaplanować, by energię z paneli fotowoltaicznych skierować bezpośrednio do zasobnika wody, co poprawi bilans energetyczny w ramach naszej umowy z dostawcą energii.