Opublikowano

Dodatkowe pieniądze na wymianę pieców i odnowienie układów grzewczych

Miniony już okres grzejny pokazał, jak męczący i niezdrowy dla kondycji fizycznej i psychicznej jest smog który jest efektem m.in. przestarzałego systemu grzewczego piecowego w indywidualnych domach. Aby skłonić użytkowników do wymiany systemów grzewczych na bardziej sprzyjające środowisku, państwo uruchomiło na ten cel dopłaty. Dofinansowania mogą pochodzić z pieniędzy UE, państwowych lub samorządowych. Są w największej liczbie przypadków wypłacane w kształcie dotacji lub kredytów na dobrych warunkach. Część gmin obiecuje konkretne kwoty dotacji, czasami odnoszące się do rodzaju pieca, na który zdecyduje się użytkownik. Inne proponują opłacanie pewnej części lub nawet całości lokaty. Zależnie od miejsca dopłaty obejmują piece na gaz, piece na biomasę lub akcesoria korzystające z OZE (odnawialnych źródeł energii). Trzeba zacząć od dowiedzenia się, czy we wskazanej gminie jest aktualny program dopłat oraz na które kotły. Następnym krokiem jest dokładne oszacowanie wydatków. Co istotne –klient najpierw ponosi koszty zakupu nowego kotła oraz wykonania układu grzewczego, więc jest konieczność, by ustalić, że ma środki dedykowane na ten zakup. Po przedłożeniu zgłoszenia w urzędzie gminy razem z określonym kompletem zaświadczeń i pozytywnym rozpatrzeniu, zawarta jest umowa na udział w programie dopłat. Następnie można przystąpić do wymiany pieca. Trzeba pamiętać o fakturach, każdy zakup musi być udokumentowany, ponieważ na ich podstawie urząd gminy nalicza dofinansowanie.Na pewno nie obejdzie się bez wizyty przedstawiciela urzędu, by zweryfikować, czy rzeczywiście piec i instalacja zostały poddane modernizacji.Nie wszystkie urzędy gminy proponują wsparcie przy wypełnianiu i składaniu dokumentacji. Doradztwo w organizacji dopłat można również dostać za pośrednictwem niektórych producentów nowoczesnych pieców. Za każdym razem powinno się zasięgnąć informacji w departamencie informacyjnym gminy.