Opublikowano

Jak oszacować moc fotowoltaiki

Najważniejszą kwestią przy inwestycji w system fotowoltaiki do domu jest dobranie układu oodpowiedniej mocy maksymalnej.

Oczywiście parametrem tym jest właśnie moc maksymalna układu opisana wWatach. Wpraktyce przyjmuje się najczęściej oznaczenie kWp. 1kWp = 1000W

Nadmieniona maksymalna moc fotowoltaiki koniecznie musi być dopasowana do naszego aktualnego zużycia energii (lub tego w najbliższej przyszłości). Celem jest otrzymanie takiej produkcji energii, którą bez problemu będziemy mogli wykorzystać w100%. Energia ta częściowo zostanie wykorzystana na bieżąco, aczęść przekazana zostanie do sieci energetycznej. Zgodnie zumową prosumencką 80% energii oddanej do sieci możemy odebrać wokresie późniejszym przykładowo {jesienią, albo zimą|jesienią, zimą|jesienią izimą). Właśnie wspomnianą tu ilość energii oddanej do sieci musimy zadbać, tak aby była zużyta. Jeżeli jej nie zużyjemy, to tracimy ją, adorabia na tym dystrybutor.

Można znaleść w internecie uproszczony kalkulator, który umożliwia wyznaczyć:

  • pożądaną moc w kWp,
  • wymiar potrzebnej powierzchni dachowej (m2) – południowej części,
  • poniesione koszty,
  • szacowany czas zwrotu zinwestycji.