Opublikowano

Fotowoltaika kim jest Prosument

Termin Prosument to połączenie wyrazów producent i konsument. Prosumentem nazywa się konsumenta energii elektrycznej który tym samym ją wytwarza i przekazuje nadwyżki do sieci energetycznej.

Jeszcze kilka lat temu fotowoltaiczne instalacje były w ogóle nieopłacalne dla zwykłego konsumenta. Przeszkodą była nie tylko cena, ale również zagwostką z magazynowaniem nadwyżek. Sam koszt zakupy i utrzymania zestawu akumulatorów nawet obecnie jest do zaakceptowania tylko dla osób, które nie mają dostępu do sieci energetycznej lub cierpią na ciągłe przerwy w dostawie prądu z sieci.

Wspomniana umowa prosumęcka między posiadaczem domowej instalacji fotowoltaicznej, a dystrybutorem energii elektrycznej, umożliwia oddanie nadwyżek energii do sieci z możliwością jej późniejszego odebrania. Bardzo ważne: energetyczna sieć nie może magazynować energii. Nadwyżka przesłana do sieci zostaje natychmiast zużyta przez iinnych odbiorców. Prosument w okresie późniejszym może odzyskać energię wyprodukowaną przez tradycyjną elektrownię, turbinę wiatrową lub wodną.

Aby uprościć rozliczanie, w umowach prosumęckich ma się możliwość odebrać:

– do 80% oddanej nadwyżki energii dla instalacji do 10kWp

– do 70% przekazanej nadwyżki energii dla instalacji 10 do 40kWp.

Umowa z operatorem sieci energetycznej uściśla, w jakim czasie przesłana nadwyżka może zostać z powrotem odebrana. Niestety jeżeli nadwyżka energii nie zostanie odebrana, to przepada ona. Dlatego tak istotne jest odpowiednie dobranie mocy instalacji fotowoltaicznej do naszego zapotrzebowania na energię elektryczną. Oczywiste jest.że aby umowa z operatorem mogla być w ogóle rozliczona konieczna jest zamiana liczników energii na dwukierunkowe

Opublikowano

Jak oszacować moc fotowoltaiki

Najważniejszą kwestią przy inwestycji w system fotowoltaiki do domu jest dobranie układu oodpowiedniej mocy maksymalnej.

Oczywiście parametrem tym jest właśnie moc maksymalna układu opisana wWatach. Wpraktyce przyjmuje się najczęściej oznaczenie kWp. 1kWp = 1000W

Nadmieniona maksymalna moc fotowoltaiki koniecznie musi być dopasowana do naszego aktualnego zużycia energii (lub tego w najbliższej przyszłości). Celem jest otrzymanie takiej produkcji energii, którą bez problemu będziemy mogli wykorzystać w100%. Energia ta częściowo zostanie wykorzystana na bieżąco, aczęść przekazana zostanie do sieci energetycznej. Zgodnie zumową prosumencką 80% energii oddanej do sieci możemy odebrać wokresie późniejszym przykładowo {jesienią, albo zimą|jesienią, zimą|jesienią izimą). Właśnie wspomnianą tu ilość energii oddanej do sieci musimy zadbać, tak aby była zużyta. Jeżeli jej nie zużyjemy, to tracimy ją, adorabia na tym dystrybutor.

Można znaleść w internecie uproszczony kalkulator, który umożliwia wyznaczyć:

  • pożądaną moc w kWp,
  • wymiar potrzebnej powierzchni dachowej (m2) – południowej części,
  • poniesione koszty,
  • szacowany czas zwrotu zinwestycji.