Opublikowano

Fotowoltaika kim jest Prosument

Termin Prosument to połączenie wyrazów producent i konsument. Prosumentem nazywa się konsumenta energii elektrycznej który tym samym ją wytwarza i przekazuje nadwyżki do sieci energetycznej.

Jeszcze kilka lat temu fotowoltaiczne instalacje były w ogóle nieopłacalne dla zwykłego konsumenta. Przeszkodą była nie tylko cena, ale również zagwostką z magazynowaniem nadwyżek. Sam koszt zakupy i utrzymania zestawu akumulatorów nawet obecnie jest do zaakceptowania tylko dla osób, które nie mają dostępu do sieci energetycznej lub cierpią na ciągłe przerwy w dostawie prądu z sieci.

Wspomniana umowa prosumęcka między posiadaczem domowej instalacji fotowoltaicznej, a dystrybutorem energii elektrycznej, umożliwia oddanie nadwyżek energii do sieci z możliwością jej późniejszego odebrania. Bardzo ważne: energetyczna sieć nie może magazynować energii. Nadwyżka przesłana do sieci zostaje natychmiast zużyta przez iinnych odbiorców. Prosument w okresie późniejszym może odzyskać energię wyprodukowaną przez tradycyjną elektrownię, turbinę wiatrową lub wodną.

Aby uprościć rozliczanie, w umowach prosumęckich ma się możliwość odebrać:

– do 80% oddanej nadwyżki energii dla instalacji do 10kWp

– do 70% przekazanej nadwyżki energii dla instalacji 10 do 40kWp.

Umowa z operatorem sieci energetycznej uściśla, w jakim czasie przesłana nadwyżka może zostać z powrotem odebrana. Niestety jeżeli nadwyżka energii nie zostanie odebrana, to przepada ona. Dlatego tak istotne jest odpowiednie dobranie mocy instalacji fotowoltaicznej do naszego zapotrzebowania na energię elektryczną. Oczywiste jest.że aby umowa z operatorem mogla być w ogóle rozliczona konieczna jest zamiana liczników energii na dwukierunkowe