Opublikowano

Kabel samoregulujący się Selftec DW

Przewody grzewcze samoregulujące się posiadają duży stopień zastosowania. Można stosować je jako system przeciwoblodzeniowy do dachów, rynien oraz rur spustowych, jak i do ochrony przed zamarzaniem rurociągów, zaworów. Można umieścić je z zastosowaniem taśmy przyklejając wiązki przewodu podłużnie do rury lub spiralnie w zależności od wymaganej mocy do zabezpieczenia zaworu.

przewod_grzejny_selftecdw

Rury i rurociągi można też zabezpieczyć przed zamarzaniem przez wpuszczenie kabla grzejnego wewnątrz rurociągu. Taki sposób montażu może być przeprowadzony w rurach pozostających już w użyciu i nie potrzebuje zniszczenia osłony cieplnej lub wykonania innych przepustów. Taki sposób mocowania jest możliwy też w rurociągach będących pod pod powierzchnią ziemi.
Wyjątkowym modelem przewodu grzewczego samoregulującego wykorzystywanym do zaznaczonego sposobu montażu jest Elektra SelfTec DW. Ma on powłokę z polietylenu LDPE dopuszczonego do kontaktu z żywnością i atest PZH pozwalający na umieszczenie go w rurociągach z wodą pitną.


Przewód grzejny SelfTec DW dostarczany jest w długościach na zamówienie do samodzielnego zaizolowania. Przewód można docinać na potrzebne odcinki. Umożliwia to wielką swobodę użytkowania. Jedną z podstawowych zalet kabla jest
możliwość układania w już istniejących instalacjach, gdy nie ma akcesu do rur z zewnątrz, bez konieczności zniszczenia osłony cieplnej.
Selftec DW może być wykorzystywany w temperaturze maksymalnej do 65 stopni Celsjusza w odcinku o maksymalnej długości 60m.

https://youtu.be/ZInI5uBlcNM