Opublikowano

Piece Ariston dwufunkcyjne

Kalkulując zakup kotła dwufunkcyjnego do domu trzeba, oprócz dopasowania właściwej mocy urządzenia trzeba zastanowić się nad wielkością i typem pojemnika ciepłej wody użytkowej. Komplet taki zrealizuje dwa zadania dostarczy ciepło i wodę użytkową.

 

Przy doborze mocy kotła powinno się dodać zapas ok 25% wydajności na podgrzewanie pojemnika.

zasobnik wody

rozmiar zbiornika winna być na tyle duża by jednorazowo dać wszystkim mieszkańcom potrzebną ilość ciepłej wody użytkowej. By skrupulatnie to obliczyć mnoży się ilość osób na trwale mieszkających przez 35l na człowieka – gdy używamy sanitariatu lub przez 50l na człowieka gdy doceniamy kąpiele w hydro-wannie. Czym pojemniejszy zbiornik tym lepszą winien posiadać otulinę. Ówcześnie wytwarzane są zasobniki w podwójnej osłonie co minimalizuje straty temperatury. Przy jego dopasowaniu nie powinno się „oszczędzać”. Nie sprawdzone wiadomości o kosztowności użytkowania z dużego zbiornika nie potwierdza się w szczegółowych kosztorysach. Mamy natomiast gwarancję wysokiego luksusu ciepłej wody dla wszystkich domowników, wyższą trwałość zasobnika z powodu na mniejsze gromadzenie osadu a co ważne komfort bezpieczeństwa dla dzieci w ochronie przed oparzeniem.

W przypadku zastosowania solarów bądź innego, opcjonalnego urządzeniado nagrzewania bufora powinno się podłączyć typu z dwoma spiralami.