Opublikowano

Sprężyny gazowe

W autach ciężarowych układem, który ułatwia podnoszenie tylnej klapy są siłowniki gazowe typu pchającego. Po pewnym czasie funkcjonowania przyrząd ten ulega uszkodzeniu i powinno się go zamienić na nowy. Podstawowym kryterium charakteryzującym sprężynę gazową jest siła niezbędna do jej złożenia określona w Newtonach. Dodatkowo opisuje się skok, czyli różnicę rozmiarów pomiędzy sprężyną ściśniętą a rozłożoną oraz średnicą. Jeżeli na urządzeniu podane są wszelkie parametry, dobór nowego elementu nie sprawia problemu. Natomiast jeśli wytwórca nie podaje żadnych parametrów należy samodzielnie dokonać stosownych przeliczeń. W internecie dostępny jest kalkulator doboru siłownika. Wystarczy poznać ciężar klapy oraz jej wymiary, ilość siłowników, odległość między punktem przyczepienia do klapy a osią obrotu oraz siłę dodatkową potrzebną do zamknięcia lub otwierania klapy. Można również skorzystać z proponowanych usług projektowych uwzględniających właściwy wybór siłownika gazowego. Opcje te są odpłatne, jednak przy kupnie asortymentu w sklepie ulegają cząstkowej refundacji. Do unikatowych rozwiązań projektowych usługi doboru urządzeń są w 100% płatne. W przypadku montażu punkty mocowania sprężyny gazowej muszą znajdować się w jednej linii. Zakończenia przymocowuje się do właściwych podpór, które zapewniają odpowiednie luzy tak aby tłoczysko nie uległo naprężeniom w poprzek mechanizmu. W trakcie montażu należy pamiętać o jej ułożeniu tłoczyskiem do dołu aby podczas funkcjonowania podlegała amortyzacji. Środek mechanizmu uzupełniony jest stłoczonym azotem oraz uszczelnieniem. Nie wolno jej więc rozczłonkowywać. Jest to niebezpieczne i powoduje trwałe uszkodzenie.