Opublikowano

System kominowy z tworzywa sztucznego – to nie żart

Dotychczas stosowane układy odprowadzające spaliny, wsparte na elementach wykonanych z ceramiki, bardzo oddziaływały na cenę układu. Potrafiły kosztować nawet 5-10 tys. zł. Aktualnie wytwarzane gazowe piece kondensacyjne dają nam zmniejszyć koszty. Gazy spalinowe wytwarzane przez najnowocześniejsze kotły osiągają tak niewielkie temperatury, że możliwe jest zastosowanie instalacji opartych na rurach z polipropylenu. Strumień gazów spalinowych jest wymuszany poprzez zamontowany w piecu nawiew. Dzięki temu kocioł funkcjonuje jednostajnie i nie potrzebujemy się martwić o tzw. cug kominowy, jak to miało miejsce w przypadku starych typów pieców. Producenci kotłów proponują własne zestawy do wyprowadzania gazów spalinowych. Dostępne są także tańsze zamienniki. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest układ montowany w szachcie komina. Takowy układ pochłania wydatki rzędu 1000-1500 zł. W przypadku układu montowanego w kamienicy wydatki zwiększają się w powiązaniu z ilością rur. W przypadku domu jednorodzinnego, samotnie stojącego o mocy do 21 kW możemy znacznie zmniejszyć koszty, usuwając gazy spalinowe poprzez boczną ścianę budynku. W tym wypadku kwoty wahają się w przedziale 300-500 zł. Rozwiązanie to nadaje się również do hal fabrycznych i wolno stojących hal magazynowych. W tym wypadku nie ma zakresów mocy pieca. Przy modernizacji kotłowni da się wykorzystać obecny przewód kominowy i odprowadzić spaliny starym ujściem, a powietrze do kotła może być doprowadzone oddzielnym kanałem. W tym wypadku tworzy to system niezależny 2x80mm. Niezależnie od tego, czy poprowadzimy instalację odprowadzająca spaliny do boku budynku, czy też w środku komina lub rozdzielczy. W przypadku kotła kondensacyjnego koszt ten jest znaczącą niższy dzięki zastosowaniu rur plastikowych.